REGNSKAPSFØRING

SKATTERÅDGIVNING

ØKONOMISK RÅDGIVNING

TRADISJON - STABILITET - ERFARING

 

Røttene til vår familiebedrift går tilbake til 1994. Siden da har vi gitt førsteklasses service til hundrevis av kunder i ulike bransjer over hele Europa. Kundekretsen omfatter alt fra operatører av små e-butikker til multinasjonale selskaper.  Vi samarbeider personlig og individuelt med hver kunde. Vi opererer hovedsakelig i Praha og omegn. For å sikre en komplett service til våre kunder, samarbeider vi med advokater, revisorer, takstmenn og oversettere.

Vi arbeider profesjonelt, diskret og kompromissløst.

REGNSKAPSFØRING

For våre kunder tilbyr vi finans- og lønnsregnskapsføring. Dette er en komplett tjeneste, som inkluderer utarbeidelse av årsregnskap og utfylling av selvangivelse. For kunder som har egen bokføring, tilbyr vi kontroll og veiledning av egen regnskapsføring. Om nødvendig representerer vi kunder hos skatteetaten, trygde- og helse forsikringsselskaper og andre tsjekkiske etater. I unntakstilfeller kan vi tilby våre kunder gjenoppbygging av regnskapet etter tidligere problemer.

SKATTERÅDGIVNING

Vi gir råd om skatt og representerer våre kunder hos tsjekkiske skattemyndigheter. Vi tar oss av alle  tsjekkiske  skatter og avgifter, og hvis mulig  deres optimalisering, fra skatt på inntekt til skatt på fast eiendom.

Vi foretar registrering av kunder for de nødvendige skatter, og utarbeider og leverer selvangivelsen. Ved behov representerer vi kundene hos skatteetaten eller sørger for utsettelse av selvangivelsen. I samarbeid med utenlandske partnere arbeider vi også internasjonalt. Vi er registrert i Kammeret for skatterådgivere i Tsjekkia (KDP CR) og Confédération Fiscale Européenne (CFE / eutax).

ØKONOMISK RÅDGIVNING

Innen økonomisk rådgivning har vi fokus på planlegging og restrukturering. Ofte forbereder vi prosjekter for utenlandske kunder som vurderer, eller allerede har besluttet, å etablere et selskap i Tsjekkia. Hvis en kunde er interessert i å ta over et tsjekkisk selskap, hjelper vi til med å finne egnede bedrifter og selskaper, og vi utarbeider due diligence. Når kunden ønsker nedlegging av selskapet, utfører vi avviklingen.